اطلاعات تماس
Phone:
شروین فرضی
تحلیلگر و استراتژیست معاملاتی
آموزش ها
دکتری ریاضی، گرایش هندسه (هندسه فضاهای کوانتومی)، دانشکده علوم ریاضیات آمار و کامپیوتر از دانشگاه سمنان
مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
مهارت ها
تحلیلگر و استراتژیست معاملاتی
منتور و کوچ توسعه فردی و توسعه کسب و کار
مشاور در زمینه برندینگ

فضاهای معملاتی به دلیل ریز بُعد بودن، و دارا بودن رفتارهای تصادفی می‌توانند در زمره فضاهای کوآنتومی قرار گیرند و تحلیل حرکتی آنها نیز با توجه به مفاهیم فرکتالی صورت پذیرد. مدل‌بندی این رفتار نیازمند بکارگیری سطوح فرکتالی و ریاضیات مالی آمیخته است و با ایجاد سیستم‌های تحلیل منطقی وابسته به سری‌های زمانی می‌توان ریسک معاملاتی را تا حد قابل چشمگیری کاهش داد. از دیگر سو، در یک معامله علاوه بر دارا بودن دانش پایه، توجه به روندهای نموداری و اتخاذ استراتژی مناسب از جمله روش‌هایی است که در فضای کسب و کار گپ میان دانش ریاضی و فضای تجارت را از میان بر‌می‌دارد. بنابراین پیوند میان ریاضی، تجارت و اقتصاد در رفتارسنجی حرکتی بازار می‌تواند معیارهای توسعه پایدار را بهبود بخشد.

جهت ملاقات با استاد فرضی با مرکز بورس خلاق هماهنگ شوید.