دوره های متوسط

این سطح مخصوص فعالین بازار بورس می باشد که می خواهند با فنون تکنیکال و تحلیل بنیادی کیفیت سطح معاملات خودشان را ارتقا دهند.

بورس خلاق این دوره ها را به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می کند.

دوره های متوسط