دوره مبتدی

این سطح مخصوص تازه کارانی است که به تازگی می خوان وارد دنیای بورس بشن در این سطح از ابتدایی ترین موارد تا تحلیل و بررسی با استفاده از فنون تابلوخوانی برای هنرجویان عزیز ارائه می شود.

دوره های بورس خلاق به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود.

دوره های مبتدی